top of page

Hulp nodig bij het leren?

 

Ieder kind is uniek. De een leert makkelijk uit het hoofd, de ander moet erbij bewegen of leert spelenderwijs. Sommige kinderen lopen een achterstand op door ziekte, een verhuizing of scheiding. Of een kind heeft een leerstoornis, zoals dyslexie (moeite met lezen en spellen) of dyscalculie (moeite met rekenen).

 

Leraren op school kunnen niet altijd rekening houden met individuele leerstijlen of achterstanden. Zij richten zich op het niveau van de klas als geheel.

Individuele en specifieke hulp van een remedial teacher kan uitkomst bieden.

Past dit bij mijn kind?
De les wordt aangepast aan de leerstijl en behoefte van het kind.
Past dit bij de school?
Contact met de school is belangrijk. Er is dan ook altijd afstemming met de intern begeleidster en de leerkracht. Toetsen die op school zijn gemaakt, worden verwerkt in een persoonlijk leerplan.
 
Als er vanuit school behoefte is aan ondersteuning bij de schoolmethode dan worden de rt-lessen aangepast. De intern begeleider en de leerkracht krijgen via de ouders het persoonlijk leerplan, tussentijdse verslagen en de evaluatie.  
IMG_1138.JPG
Past dit bij u?
De lessen worden gegeven op een tijd en plaats die past bij u. Bijvoorbeeld op de BSO, bij u thuis of op school. 
TaTeTaMaRa klein.jpg

Tamara Bertels - van Uitert

Remedial teacher

Dyslexie specialist

Meer dan 25 jaar ervaring in basisonderwijs

info@rt-sonsbeek.com

06-13389884

  Wat en waarom
  Zo werkt en doel

  Wat is remedial teaching?

  Remedial teaching is hulp bij leerproblemen. Dat kan zijn op het gebied van lezen, spellen, rekenen of schrijven. Kinderen kunnen ook moeite hebben met concentreren, organiseren en plannen, waardoor het leren moeizaam verloopt.

  Door de leerstof op een andere manier te benaderen, kunnen kinderen de stof alsnog opslaan en beheersen. Bijvoorbeeld door gebruik van beelden, auditieve ondersteuning en zogenaamde steunkaartjes. Hierdoor kunnen ze regels makkelijk terugvinden.

  Ik help kinderen met plannen en omgaan met beperkende gedachten, zoals 'ik kan het niet.' Frustraties horen bij leren, maar door deze te beperken en humor in te brengen gaan kinderen leren weer leuk vinden.

  Zo werkt RT Sonsbeek

  • Kennismakingsgesprek

  • Analyse van het leerprobleem m.b.v. schoolgegevens

  • Opstellen van een persoonlijk leerplan

  • Wekelijks les of eens in de twee weken

  • Tussentijdse evaluatie en eindverslag

  Ervaring

  1984 - 88 Pabo, Utrecht.
  1988 - 92 Geschiedenis, Universiteit Utrecht.
  2007-2009 Master Educational Needs, Hogeschool Utrecht.
  2010 Dyslexie Specialist, Hogeschool Utrecht.
  • 1989 - 2018 Lerares basisonderwijs

  • 2010 - 2017 Remedial teacher op Montessorischool De Binnenstad, Arnhem. Connect-lezen, schrijfbegeleiding, rekenondersteuning

  • 2015 - heden Remedial teacher werkzaam in rt-praktijk Velp

  • Sinds 2018 eigen praktijk

  Waarom remedial teaching?

  Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier. Het ene kind leert makkelijk uit het hoofd, de ander moet erbij bewegen of leert spelenderwijs door te ontdekken. School kan niet altijd aansluiten en begeleiden bij die eigen leerstijl. Daarnaast moet school rekening houden met het niveau waar het kind is. Dit is vooral moeilijk als het kind op een specifiek leergebied achter loopt op de rest. Dan kan individuele begeleiding zeer welkom zijn en net die steun bieden, waardoor het kind op den duur weer kan aansluiten op de leerstof op school.

  Wat levert het op voor uw kind?

  Meer zelfvertrouwen, meer leerplezier en een goede leerstrategie. En daardoor: betere resultaten!​

  Opleiding

  1984 - 88 Pabo, Utrecht.
  1988 - 92 Geschiedenis, Universiteit Utrecht.
  2007-2009 Master Educational Needs, Hogeschool Utrecht.
  2010 Dyslexie Specialist, Hogeschool Utrecht.

  Neem contact op

  zwaan_edited.png
  Ervaring
  Skills & Languages
  Awards & Interests
  bottom of page